EMIGO INFINITY SOLUTIONS SRL, denumită în continuare EIS, cu sediul social în Comuna Livezeni, Sat Livezeni, str. Comorii, nr. 9B, județul Mures, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/1180/2017, cod unic de înregistrare 37819080, în calitate de proprietar al site-ului www.infinitybeauty.ro precum și în calitate de operator [1], respectă dreptul la viața privată al persoanelor, iar în contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale acestora (DCP), le asigură o protecție adecvată. În cadrul raporturilor cu terțe persoane, EIS pune la dispoziția celor interesați, următoarele date de contact: sediul nostru principal este situat în localitatea Târgu-Mures, Piața Trandafirilor, nr. 56, județul Mureș, e-mail: info@infinitybeauty.ro

[1] Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 • Temeiul legal al prelucrării DCP care se efectuează de către EIS:
  • Constituția României, republicată (art. 26);
  • Următoarele legi cu modificările, completările și reglementările lor ulterioare și subsecvente:
   • Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
   • Legea 287/2009 din 17 iulie 2009  privind Codul Civil
   • Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă
   • Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare,
   • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016(GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date
 • Ce sunt Datele cu Caracter Personal (DCP)?

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor – GDPR) care a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018: datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Exemple de date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, seria și numărul unui act de identitate, adresa de protocol de internet (IP), identificatoare de modulul cookie.

 • Ce date cu caracter personal prelucrăm?

DCP pe care ni le furnizați și pe care le prelucrăm prin intermediul formularelor disponibile pe acest website sunt: nume, prenume, adresa de e-mail și număr de telefon.

Suplimentar, o serie de alte date sunt culese în mod automat de serverul web pentru a asigura securitatea site-ului și a informațiilor: loguri (jurnale) de accesare care conțin adresa IP a vizitatorului, resursa vizitată, browserul utilizat

În plus, pe site-ul nostru folosim module cookie pentru a măsura eficiența site-ului și a îmbunătății experiența de navigare a vizitatorilor. Modulele cookie nu permit identificarea utilizatorului.

Pentru mai multe detalii despre cookies accesați pagina privind Politica de cookies

 • Scopul prelucrării[1]
  • pentru a confirma serviciile comandate și furnizarea de informații suplimentare;
  • soluționarea diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de către persoanele interesate/ vizate;
  • realizarea unui/unor interese legitime ale operatorului (ex.: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru facturarea și încasarea serviciilor prestate);
  • pentru a vă informa cu privire la ofertele promoționale, noutățile despre serviciile aflate în portofoliul companiei noastre sau pentru a vă invita la evenimentele nostre
  • pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor

EIS mai poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării DCP, în următoarele scopuri:

 • realizarea de rapoarte / analize;
 • realizarea de informări;
 • pentru creșterea calității serviciilor oferite.

[1] Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea (pe orice fel de suport), adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

 • Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor personale:
  • Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziție a datelor/informațiilor ce fac obiectul site-ului va fi considerată ca reprezentând consimțământul expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de EIS, în conformitate cu scopurile anterior menţionate;
  • Site-ul nu prelucrează datele personale ale minorilor
  • În situația în care considerați că ați fost corect informat/informată, iar totodată sunteți de acord cu mențiunile și scopurile de mai sus, vă rugăm să bifați opțiunile corespunzătoare de pe site;
  • Dacă nu doriţi/nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să facă obiectul prelucrării, vă rugăm să nu ni le furnizați. Ca atare, respectând această opțiune, vă rugam să bifați opțiunile corespunzătoare de pe site și, totodată, să luați în considerare faptul că anumite colaborări nu vor fi posibile.
  • În ipoteza în care datele dumneavoastră personale au suferit modificări, iar pe cale de consecință se impune actualizarea acestora, vă adresăm rugămintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la adresa de email: info@infinitybeauty.ro sau prin poștă la adresa: Târgu-Mureș, Piața Trandafirilor, nr. 56, județul Mureș.
  • Retragerea ulterioară a acordului/consimtământului prelucrării datelor dumneavoastră personale este posibilă oricând pe durata colaborării, având ca efect încetarea operațiunilor specifice, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului exprimat înainte de retragerea acestuia.
  • Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pe toată perioada colaborării cât și ulterioar acesteia, pe o perioadă de cel mult 3 ani de la data încetarii colaborării, după care vor fi șterse sau anonimizate, după caz.
 • Către cine transmitem DCP?

În considerarea obiectului de activitate/intereselor legitime ale operatorului, DCP pot fi diseminate și puse la dispoziția partenerilor de afaceri ai operatorului cu care acesta colaborează pentru oferirea de servicii de consultanță și training. Lista acestora se regăsește în Lista partenerilor.

DCP pot fi diseminate către instituțiile abilitate ale statului, conform legii, fară consimțământul persoanelor vizate, în cazul unor eventuale litigii sau constatării unor fraude.

 

 • Cum protejăm DCP?

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță – EIS depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja DCP prelucrate pe acest website și a procedat la implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii și a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. EIS asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal, utilizând metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare. Acest website este găzduit la DZ IT TECHNOLOGIES S.R.L., unul din furnizorii de top pentru servicii web hosting din România, cu care EIS a încheiat un contract de servicii care corespunde exigențelor GDPR.

În ciuda acestor eforturi, nu putem garanta totuși securitatea absolută a informațiilor procesate pe acest website. În situații de încălcare a securității datelor care v-ar putea pune în pericol datele personale ne angajăm să vă informăm prompt despre aceste situații și să luăm măsurile prevăzute de lege.

 • YouTube

Site-ul nostru folosește plugin-uri de la Youtube, o companie sub guvernarea Google. Operatorul acestor pagini este YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA.

Dacă vizitați una din paginile cu plugin YouTube se stabilește o conexiune cu serverele YouTube. Serverele YouTube sunt alertate care din paginile noastre le-ati accesat.

Dacă sunteți logat in contul dvs de YouTube, acesta va ajută să vă asociați istoricul de căutare cu profilul dvs personal. Aceasta se poate preveni prin delogarea din contul dvs. de YouTube.

YouTube este folosit pe site-ul nostru pentru a-l face mai plăcut.

Informații suplimentare despre DCP și cum sunt acestea gestionate gasiți în declatația de protecția datelor a YouTube-ului la link-ul: https://policies.google.com/privacy.

 • Google Web Fonts

Pentru o reprezentare uniformă a font-urilor, acest site folosește font-uri furnizate de Google. Cănd deschideți o pagină, Browser-ul dvs. încarcă font-urile web necesare în cache-ul browser-ului dvs. pentru a afișa textul si font-urile corect. Din această cauză browser-ul dvs trebuie să se conecteze cu servele Google. Google, astfel știe ca site-ul nostru a fost accesat prin intermediul adresei IP a dvs. Folosim fonturi Google in interesul de a avea o prezentare atractivă și uniformă  a plugin-ului nostru. Dacă browser-ul dvs nu suportă font-uri web, atunci un font standard va fi utilizat de calculatorul dvs.

Informații suplimentare despre DCP și cum sunt acestea gestionate gasiți aici: https://developers.google.com/fonts/faq  și în declarația de confidențialitate Google: https://www.google.com/policies/privacy/.